East vs West X
Results of all matches.

November 11, 2023 – Istanbul, Türkiye

RIGHT ARM SUPERMATCH

Fia Reisek

3

VS

1

Rosa Boltadano

Frank Lamparelli

RIGHT ARM SUPERMATCH

Frank Lamparelli

3

VS

1

Matt Mask

Matt Mask
Artem Taynov

LEFT ARM MIDDLEWEIGHT (95KG) WORLD TITLE SUPERMATCH

Artem Taynov

3

VS

2

Sasho Andreev

Sasho Andreev
Ivan Matyushenko

RIGHT ARM SUPERMATCH

Ivan Matyushenko

3

VS

0

Kamil Jablonski

Kamil Jablonski
Davit Samushia

RIGHT ARM WELTERWEIGHT (85KG) WORLD TITLE SUPERMATCH

Davit Samushia

3

VS

1

Abdulmanaf Tuzuyev

Irakli Zirakashvili

RIGHT ARM SUPERMATCH

Irakli Zirakashvili

3

VS

2

Rustam Babaiev

Rustam Babaiev
Egle Vaitkute

RIGHT ARM MIDDLEWEIGHT (80KG) WORLD TITLE SUPERMATCH

Egle Vaitkute

5

VS

0

Sarah Backman

Sarah Backman
Georgi Tsvetkov

RIGHT ARM SUPERMATCH

Georgi Tsvetkov

3

VS

0

Zaur Paizulaev

Zaur Paizulaev
Todd Hutchings

RIGHT ARM LIGHT HEAVYWEIGHT (105KG) WORLD TITLE SUPERMATCH

Todd Hutchings

5

VS

0

Kydyrgali Ongarbaev

Kydyrgali Ongarbaev
Sasho Andreev

RIGHT ARM MIDDLEWEIGHT (95KG) WORLD TITLE SUPERMATCH

Sasho Andreev

5

VS

0

John Brzenk

John Brzenk
Devon Larratt

RIGHT ARM SUPER HEAVYWEIGHT (115KG +) WORLD TITLE SUPERMATCH

Devon Larratt

5

VS

0

Denis Cyplenkov

Denis Cyplenkov